لخت شدن زن

مرد که از چت کردن های مستهجن زن خود با 7 مرد غریبه خبردار شده بود، زنش را وادار کرد تا درخیابان با بدن برهنه راه بود تا همگان اندام وی را ببیند. این زن عکس هایی از بدن و اندام عریانش را برای این 7 مرد، در فضای مجازی ارسال می کرده است.