صدف طاهریان از اولین بازیگران زنی بود که به شبکه GEM پیوست و بلافاصله پس از پیوستن به شبکه جم تی وی، عکس های بی حجابی را از خود منتشر نمود. صد ف طاهریان در دومین اقدام جنجال برانگیز خود با یک بازیگر مشهور ترکیه ای ، نامزد کرده استو